Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web me88casino-vn.top.

Việc truy cập và sử dụng trang web này có nghĩa là bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web me88casino-vn.top, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, logo, biểu tượng, văn bản, video và âm thanh, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu được ủy quyền. Bất kỳ hành vi sao chép, sao lưu, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng các nội dung trên trang web này mà không có sự đồng ý của chúng tôi hoặc các bên sở hữu được ủy quyền là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Không được sao chép, sao lưu, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ logo, biểu tượng hoặc tên thương hiệu của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bằng việc sử dụng trang web me88casino-vn.top, bạn cam kết sẽ tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội và quyền riêng tư của người khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào từ phía bạn.

Bạn không được sử dụng trang web này để truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung trái với pháp luật, đồi trụy, đe dọa, xâm phạm quyền tác giả hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mục đích của thông tin trên trang web này.

  • Bạn không được sửa đổi, gây hại hoặc can thiệp vào trang web me88casino-vn.top hoặc các hệ thống liên quan.
  • Bạn không được tạo các liên kết không được ủy quyền đến trang web me88casino-vn.top hoặc sử dụng bất kỳ kỹ thuật hay công nghệ nào để lấy cắp nội dung trên trang web này.

3. Sự thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web me88casino-vn.top.

Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt việc truy cập hoặc sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần thông báo trước.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web me88casino-vn.top, bao gồm mọi mất mát dữ liệu hoặc lợi ích kinh tế.
  • Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc hành vi của các trang web này.