Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng đăng ký tài khoản, đặt mua hàng, đăng ký nhận tin thông báo hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên trang web me88casino-vn.top. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và các thông tin khác liên quan đến giao dịch và quan hệ khách hàng.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân qua việc sử dụng các công nghệ như cookies, địa chỉ IP và thông tin duyệt web để cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web me88casino-vn.top.

1.1 Cookies

Cookies là các tệp tin văn bản được lưu trữ trên máy tính của khách hàng. Chúng tôi sử dụng cookies để giúp nhận dạng khách hàng khi truy cập vào trang web me88casino-vn.top và tùy chỉnh trải nghiệm của khách hàng dựa trên quyền riêng tư và sở thích cá nhân.

  • Cookies bắt buộc: Để hoạt động trang web me88casino-vn.top, chúng tôi sử dụng các loại cookies bắt buộc không yêu cầu sự đồng ý từ khách hàng.
  • Cookies tùy chỉnh: Chúng tôi sử dụng cookies tùy chỉnh để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng dựa trên quyền riêng tư và sở thích cá nhân.

1.2 Địa chỉ IP

Chúng tôi thu thập địa chỉ IP của khách hàng để phân tích xu hướng, quản lý trang web me88casino-vn.top, theo dõi việc sử dụng và thu thập thông tin không cá nhân. Địa chỉ IP không liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân.

1.3 Thông tin duyệt web

Chúng tôi thu thập thông tin về trình duyệt, hệ điều hành và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng trang web me88casino-vn.top. Thông tin này được sử dụng để nắm bắt xu hướng và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.